Jackson

Big Tuna Rudder Kit

Big Tuna Rudder Kit

$229.00
Rudder kit for a Jackson Big Tuna
  • rudder and cable
  • (picture shown with a Cuda rudder kit)

You May Also Like

Jackson  Jackson Coosa Kayak - 2014
Jackson Coosa Kayak - 2014
$1,199.00
$1,019.15